Historien om kontorshotell, eller coworking spaces, är relativt kort och har sina rötter i de senaste två decennierna. Konceptet har utvecklats som en respons på förändringar i arbetskulturen och teknologin, samt en ökande efterfrågan på flexibla arbetsmiljöer. Här är en översikt över kontorshotellens historiska utveckling:

1. **Ursprung och tidiga influenser (2000-talet)**: Idén om delade arbetsmiljöer och samarbetsutrymmen började ta form under början av 2000-talet. Många ser ”Spiral Muse” i San Francisco, grundat 2006, som en av de tidiga föregångarna till moderna kontorshotell. Denna plats erbjöd en gemensam arbetsmiljö för kvinnor som frilansade och skapade ett sammanhang för samarbete.

2. **Första kontorshotellen (2005-2010)**: Under den här perioden öppnades de första dedikerade kontorshotellen. En av de mest kända, ”The Hat Factory,” öppnades 2005 i San Francisco. Dessa tidiga kontorshotell erbjöd en flexibel arbetsmiljö för frilansare, entreprenörer och småföretagare.

3. **Ökad efterfrågan och global spridning (2010-talet)**: Under 2010-talet ökade efterfrågan på kontorshotell dramatiskt. Detta berodde på flera faktorer, inklusive en ökad digitalisering, en ökning av frilansare och entreprenörer, samt en allmän önskan om mer flexibilitet i arbetslivet. Kontorshotell började sprida sig över hela världen och utvecklades till olika varianter, inklusive riktade till olika branscher eller specialiserade på samhällsskapande.

4. **Stora företagsintresse och partnerskap (senare 2010-talet)**: Stora företag började också visa intresse för kontorshotell. Många fastighetsutvecklare och fastighetsföretag såg potentialen i denna arbetsmodell och inledde partnerskap med coworking-företag för att erbjuda flexibla arbetsutrymmen i befintliga fastigheter. Företag som WeWork, Regus (nuvarande IWG) och Workspace Group blev internationellt erkända och växte snabbt.

5. **Covid-19-pandemins inverkan (2020-talet)**: Covid-19-pandemin hade en påverkan på kontorshotellindustrin. Många kontorshotell var tvungna att anpassa sig till en ny verklighet med ökad efterfrågan på fjärrarbete. Samtidigt insåg många företag att de fortfarande behövde flexibla arbetsutrymmen för vissa aktiviteter, såsom möten och samarbete.

Kontorshotell har blivit en viktig del av den moderna arbetsmiljön och fortsätter att utvecklas. De erbjuder flexibilitet, möjligheter till samarbete och en gemenskapskänsla som passar många olika yrkesverksamma, från frilansare och småföretagare till större företag.