Under februari påbörjas markarbeten på tomten, 8 av 10 lägenheter är nu reserverade. En fin 2a och 3a i sydvästläge med balkong finns fortfarande kvar!

Markarbeten

Markarbeten