Fastigheten byggs som ägs av VICERI HOLDING AB och CARDELL CREATIVE AB.

Bolagen var för sig en historik av projektering, renovering och nyproduktion av fastigheter. Brf Pappersmästaren är det andra projektet som görs tillsammans. Brf Pappersmästaren kommer byggas av Viceri AB tillsammans med underentreprenörer.

CARDELL CREATIVE AB

Eric Cardell – 0735413530

VICERI HOLDING AB / VICERI AB

Victor Ericson – 070-878 06 11